İmalat Perspektifinden Temiz Oda Teknolojisindeki Gelişmeler

Temiz Oda Teknolojileri

Günümüzde büyük bir hızla gelişmekte olan temiz oda teknolojileri, sanayide, laboratuvar ortamlarında, savunma sanayisinde, nanoteknoloji ve mikroelektronik alanında, hastanelerde ve steril ortamlara ihtiyaç duyan daha bir çok alanda yaygın kullanım alanları ve avantajları ile dikkat çekmektedir. Son zamanlarda modüler temiz oda konseptinin ortaya çıkması  ile temiz oda maliyetleri de büyük oranda düşmüş ,bununla birlikte  temiz odalara olan ihtiyaç her geçen gün artmıştır.

Temiz odalar kirlenmeyi, yabancı maddelerden etkilenmeyi en aza indirecek şekilde tasarlanan ve üretilen kontrollü ortamlardır. Uygun prosedürlerin kullanılmasıyla  birlikte havanın kontrolü ve yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanır. Temiz odalar, ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri sayesinde hava kalitesini, nemi, basıncı ve sıcaklığı kontrol eden sistemlerdir. Bu kontrollerin sağlanabilmesi için temiz oda sistemlerinin doğru bir teknoloji ile kurulması ve gerekli olan prosedürleri eksiksiz yerine getirmesi oldukça önemli parametrelerdir.

Temiz Oda Kullanım Alanları

Temiz odalar 1950’lerden bu yana  üretim için etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İkinci Dünya savaşı sırasında  jireskopların üretilmesinden atom bombası projelerine kadar bir çok alan için temiz odalar geliştirilmiştir. Teknolojik gelişmelerde önemli bir yere sahip olan  elektronik bileşenlerin üretimi için de temiz odalar etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Temiz odalar steril olmayan ürünlerin , terminal olarak sterilize edilmiş ürünlerin ve aseptik dolgulu ürünlerin üretiminde de kullanılmaktadır.  Sterilize edilmiş ürünler ve aseptik olarak doldurulmuş ürünlerin şişelenmesi  “temiz bölge” içerisinde gerçekleşir. Bu farklı imalat türlerinden, aseptik dolum en büyük risk koşulları altında gerçekleşmektedir, çünkü ürün şişesi doldurulduktan sonra ürün başka bir işleme tabi tutulmaz.

Temiz oda teknolojisi  temiz oda tasarımı açısından uzun süredir kurulmuş bir teknolojidir. 1950’lerden 1980’lerin ortasına kadar önemli ölçüde değişmeyen temiz oda teknolojisi , izolatör teknolojisinin gelişmesiyle daha da değişmeye başlamıştır. Temiz oda Teknolojilerinde  1960’larda ve 1970’lerde asıl odak nokta hava filtrasyonundaki gelişmelerdi. 

Temiz Oda Teknolojisindeki Gelişmeler

Temiz oda teknolojisindeki en önemli ilerleme, kirlenmenin daha iyi kontrol edilmesine yönelik kilit tasarım için bariyer teknolojisinin ortaya çıkması ve geleneksel temiz odaların yerini almak üzere yavaş yavaş benimsenen izolatörler gibi bariyer sistemlerinin kullanılmasıdır. 

Bariyer teknolojisinin kullanımına ek olarak, en büyük ikinci gelişme sterilizasyon ekipmanı ile ilgili maliyet ve risklerden kaçınan tek kullanımlık atılabilir sistemlerin kullanılması olmuştur. Diğer yenilikler temizlik ve dezenfeksiyondaki gelişmeler alanlarında olmuştur. Bu tür teknolojik değişimlerin itici güçleri zamandan tasarruf etmeye, maliyetleri düşürmeye ve kirlenme risklerini azaltmaya büyük ölçüde yardımcı olmuştur. 

Teknoloji alanında ortaya çıkan  gelişmelerle birlikte  temiz oda teknolojileri günümüzde daha yaygın ve kullanışlı bir hale gelmiştir. Gerekli ölçümlerin doğru bir şekilde yapılması, uygun ürünün temini ve işlenmesi kolaylaşmış ve böylelikle temiz oda  sistemleri bir çok alanda çözüm üreten sistemler haline gelmiştir. Kullanım alanları  zamanla hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya devam eden temiz odalar, temiz oda sistemlerindeki gelişmelere paralel olarak ihtiyaçlara karşılık beklentileri hızla karşılayabilecek bir gelişme içerisinde üretim teknolojilerindeki yerini korumaya devam etmektedir.

En Çok Okunan Yazılar